Kadra kierownicza włodawskiego UB w latach 1944 – 1956

Kierownicy/Szefowie
PUBP/PUdsBP we Włodawie w latach 1944-1956

Nazwisko i imię

Imię ojca

Stopień służbowy

Czas pełnienia funkcji

Kaliszczuk Włodzimierz

Jan

ppor./por.

14.09.1944 – 15.11.1945

Tylimoniuk Adam

Bartłomiej

chor.

p.o. 11.1945 – 31.12.1945

Oleksa Mikołaj

Marek

por./kpt.

01.01.1946 – 31.05.1948

Krut Mikołaj

Antoni

kpt./mjr

p.o. 01.06.1948 – 29.09.1950

Mackiewicz Jan

Mateusz

ppor.

01.10.1950 – 16.06.1951

Odrobina Tadeusz

Józef

por.

20.06.1951 – 01.03.1952

Adamus Antoni

Józef

ppor./por.

01.03.1952 – 14.02.1953

Czubiński Stefan

Ludwik

por.

15.02.1953 – 30.12.1953

Smołuch Wacław Marian

Wacław

kpt.

31.09.1954 – 31.12.1956


Zastępcy

Pajączkowski
Bronisław

Marceli

ppor.

09.1944 –
12.01.1945

Tylimoniuk Adam

Bartłomiej

chor./ppor

12.01.1946 –
31.07.1947

Krut Mikołaj

Antoni

kpt./mjr

01.06.1948 –
29.09.1950

Wtorek Piotr

Michał

ppor./por/

01.05.1950 –
31.06.1951

Adamus Antoni

Józef

st. sierż./chor.

15.07.1951 –
28.02.1952

Król Michał

Franciszek

chor./ppor.

01.03.1952 –
31.09.1953

Wlizło Czesław

Wojciech

ppor.

15.10.1953 –
31.12.1956

Opracowano na podstawie:
„Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza”, tom 1: 1944–1956, pod red. Krzysztofa Szwagrzyka.