WARTO PRZECZYTAĆ… (15)

Ksawery Jasiak
Działalność partyzancka Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Z dziejów II Konspiracji w środkowej Polsce w latach 1945-1955

Wieluń – Opole 2008, ss. 608
Cena: 10,00 zł.

Konspiracyjne Wojsko Polskie – polska organizacja niepodległościowa, wywodząca się ze struktur AK, działająca od marca 1945 r. do listopada 1948 r. głównie na terenie środkowej Polski, ale także w województwach: śląskim, poznańskim i kieleckim. Twórcą i komendantem głównym KWP był kpt. Stanisław Sojczyński ps. "Warszyc".

Książka dr. Ksawerego Jasiaka pt. „Działalność partyzancka Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Z dziejów II Konspiracji w środkowej Polsce w latach 1945-1955” powstała w wyniku żmudnych penetracji archiwów IPN, dzięki dostępowi do odtajnionych w ostatnim okresie akt, m.in. Informacji Wojskowej, relacji osób pamiętających tamte dni, zarówno tych będących ofiarami, jak i tych będących katami, dzięki możliwości dotarcia do unikalnych, opatrzonych wiarygodnymi podpisami zdjęć z prywatnych archiwów.
Publikacja została wydana dzięki wsparciu finansowemu gminy Kamieńsk, poparciu Rady Gminy i osobistemu zaangażowaniu burmistrza Grzegorza Turlejskiego.


[kliknij w okładkę aby powiększyć]

Książkę można zamówić (w cenie 10,00 zł.) bezpośrednio w URZĘDZIE MIEJSKIM w KAMIEŃSKU, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk


tel. +48 (044) 68-17-513   


tel. +48 (044) 68-17-591


tel. +48 (044) 68-17-123


tel. +48 (044) 68-17-559


e-mail: kamiensk@kamiensk.com.plStrona główna>