WARTO PRZECZYTAĆ… (12)


Waldemar Basak
Rzecz o majorze Antonim Żubrydzie. Samodzielny Batalion Operacyjny Narodowych Sił Zbrojnych kryptonim "Zuch" 1944 – 1947.

Wydanie I, format B5, stron 240, oprawa twarda szyta, 5 zestawień tabelarycznych, 13 ilustracji (w tym 1 tabela, 1 mapa i 11 fotografii, w tym fotografia Jerzego Vaulina, mordercy Antoniego i Janiny Żubrydów, który wskazuje miejsce swej zbrodni), obszerna bibliografia tematu, indeks nazwisk, indeks nazw geograficznych.

Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie dziejów jednego z największych oddziałów NSZ na Podkarpaciu. Praca jest znacznym wpisem do dziejów ziem południowo-wschodnich Rzeczpospolitej (w obecnych granicach) dokonanym za sprawą wspomnianego batalionu NSZ oraz jego dowódcy Antoniego Żubryda. Praca Waldemara Basaka pokazuje horror tamtych czasów. Mordy, napady, inwigilacje, donosy, więzienia. [fragment recenzji]

Prof. dr hab. Tadeusz Rawski

Książka do nabycia (35,00 zł.) na aukcji internetowej: ALLEGRO.PL>

Więcej na temat mjr. Antoniego Żubryda czytaj:
Mjr Antoni Żubryd „Zuch” (1918 – 1946) – część 1>
Mjr Antoni Żubryd „Zuch” (1918 – 1946) – część 2>
Grzegorz Motyka – Antoni Żubryd – bieszczadzki "Ogień">
Mirek Kokoszkiewicz – "…lubię zabijać ludzi, ale to lubienie ulega przedawnieniu”>

Strona główna>