Rajd szlakiem Żołnierzy Wyklętych

Rajd historyczny IPN szlakiem Żołnierzy Wyklętych
Ostrołęka, 6–8 czerwca 2008 r.

W dniach 6–8 czerwca 2008 r. na terenie powiatu ostrołęckiego odbędzie się I Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych, przygotowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Uczestnikami marszu będą uczniowie szkół średnich z powiatu ostrołęckiego, którzy zostaną podzieleni na trzy patrole. Trasa przebiega od Ostrołęki przez gminy Lelis, Baranowo, Łyse, Olszewo Borki, Myszyniec, Czarnia do Kadzidła, gdzie nastąpi uroczyste zakończenie imprezy. Integralną częścią rajdu będzie rekonstrukcja historyczna, przedstawiająca walki oddziałów podziemia niepodległościowego z NKWD i UB.

Celem przedsięwzięcia jest kultywowanie tradycji niepodległościowych na terenie Ziemi Kurpiowskiej i przypomnienie sylwetek żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego, kontynuujących walkę aż do początków lat 50.

Współorganizatorami rajdu są: Prezydent Miasta Ostrołęki, Starosta Powiatu Ostrołęckiego i Wójt Gminy Kadzidło.

PROGRAM

Piątek, 6.06.2008

* 11.00 – Rozpoczęcie rekonstrukcji (atak partyzantów antykomunistycznego podziemia na zajęty przez NKWD Ratusz w Ostrołęce)
* 11.30 – Odprawa patroli wyruszających na Rajd – wymarsz (przed Ratuszem w Ostrołęce)

I Patrol, którego patronem jest Hieronim Rogiński „Róg”, maszeruje z kolonii Czerwone (miejsce śmierci osaczonego przez UBP „Roga”) przez szereg miejscowości związanych z działalnością partyzantki niepodległościowej, m.in. przez Szablaki, Łyse, Myszyniec, i dociera w sobotę wieczorem do Kadzidła;

II Patrol, którego patronem jest Józef Kozłowski „Las”, rozpoczyna marsz z miejscowości Pełty i idzie przez szereg miejscowości związanych z działalnością partyzantki niepodległościowej, m.in. przez Czarnię, Bandysie, Kierzek, dociera w sobotę wieczorem do Kadzidła;

III Patrol, którego patronem jest Witold Borucki „Babinicz”, rozpoczyna marsz w miejscowości Olszewka i idzie przez szereg miejscowości związanych z działalnością partyzantki niepodległościowej, m.in. przez Wólkę Rakowską, Baranowo, dociera w sobotę wieczorem do Kadzidła.

* 12.00 – Otwarcie wystawy „Zaplute karły reakcji” (Muzeum Kultury Kurpiowskiej, pl. gen. Bema 8)
* 16.00 – Pokaz filmów zrealizowanych przez pracowników IPN (Ostrołęckie Centrum Kultury, ul. Inwalidów Wojennych 23)

„Ruch Oporu Armii Krajowej”
„Czerwona oberża”
„XVI Okręg NZW”
„11 Grupa Operacyjna NSZ”

* 19.00 Dotarcie patroli do miejsc noclegowych
* 20.00 Ognisko z gawędą wygłoszoną przez pracowników IPN, poświęconą powojennej konspiracji niepodległościowej

Sobota, 7.06.2008 r.

* 8. 00 Wymarsz patroli na trasy
* 18.00 Przewidywana godzina koncentracji patroli w Kadzidle
* 20.00 Uroczyste ognisko z gawędą wygłoszoną przez pracownika IPN na temat: „Rola i miejsce powojennej konspiracji antykomunistycznej w walce o odzyskanie przez Polskę niepodległości po 1944 r.”, wręczenie nagród dla najlepszego patrolu.

Niedziela, 8.06.2008 Kadzidło

* 9.00 – 11.00 Konkurs wiedzy o powojennym podziemiu niepodległościowym, przeznaczony dla młodzieży biorącej udział w rajdzie
* 12. 00 Uroczysta Msza Święta w kościele św. Ducha w intencji partyzantów poległych w walce z reżimem komunistycznym zakończona apelem poległych
* Rozpoczęcie rekonstrukcji. Inscenizacja ataku oddziału partyzanckiego na placówkę NKWD w Kadzidle
* 14.00 Ogłoszenie wyników konkursu wiedzy o powojennym podziemiu niepodległościowym połączone z wręczeniem nagród ufundowanych przez dyrektora warszawskiego oddziału IPN profesora Jerzego Eislera oraz wójta gminy Kadzidło Dariusza Łukaszewskiego
* 14.30 Oficjalne zakończenie rajdu.

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej
Strona główna>