Fotorelacja z odsłonięcia pomnika kpt. "Huzara"

Fotorelacja z odsłonięcia pomnika kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. "Huzar" i jego żołnierzy.


Z inicjatywy Fundacji „PAMIĘTAMY”, w niedzielę 18 listopada 2007 roku, w centrum miasta Wysokie Mazowieckie odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar” i jego żołnierzy z oddziałów partyzanckich Obwodu AK-AKO-WiN Wysokie Mazowieckie oraz VI Brygady Wileńskiej AK poległych w latach 1944 – 1953.


To doniosłe wydarzenie rozpoczęła msza św. w kościele pw. św. Jana
Chrzciciela, w której udział wzięli przedstawiciele kurii biskupiej w
Łomży, władz państwowych, wojewódzkich, gminnych, rodzina Kazimierza
Kamieńskiego, rodziny pomordowanych żołnierzy z oddziału „Huzara”,
organizacji AK i Sybiraków.

W ceremonii uczestniczył również oddział kawalerii, dowodzonej przez księdza Wachmistrza Andrzeja Dmochowskiego, Proboszcza parafii pw. Św. Stanisława w Zarębach Kościelnych, kultywujący tradycje 10 Pułku Ułanów Litewskich, kompania honorowa Wojska Polskiego z Łomży, żołnierze z jednostki wojskowej w Plewkach oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta i okolic. W czasie wygłoszonej homilii odniesiono się do wydarzeń trudnej powojennej rzeczywistości oraz przedstawiono biografię Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”.
Dalsza część uroczystości odbyła się przed pomnikiem, do którego przemaszerowano w asyście kawalerii, orkiestry OSP, licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych, żołnierzy AK i Sybiraków, delegacji zakładów pracy i organizacji, gości zaproszonych oraz mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości.


Pan Grzegorz Wąsowski, Prezes Fundacji "PAMIĘTAMY".Uroczystość profesjonalnie prowadził Grzegorz Wąsowski, prezes Fundacji „PAMIĘTAMY”. Odsłonięcia pomnika dokonali: bratanek Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar” pan Wiesław Kamiński; syn kpt. Władysława Łukasiuka ps. „Młot”, dowódcy 6 Brygady Wileńskiej w latach 1946-1949 pan Zbigniew Łukasiuk, pani poseł Elżbieta Jakubiak, senator Bohdan Paszkowski, poseł Jacek Bogucki oraz burmistrz miasta Jarosław Siekierko.

Pomnik, którego fundatorem jest Fundacja „PAMIĘTAMY”, poświęcił ks. Wachmistrz Andrzej Dmochowski, dowódca oddziału kawalerii.
W dalszej części głos zabrali: Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik; bratanek Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar”, Wiesław Kamiński; w imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – poseł Elżbieta Jakubiak oraz burmistrz miasta Jarosław Siekierko.


Po przemówieniach apel poległych odczytał przedstawiciel Fundacji „PAMIĘTAMY” Rafał Werbanowski. Kompania honorowa Wojska Polskiego z Łomży oddała salwę honorową. Na zakończenie złożono wiązanki kwiatów przed pomnikiem, zapalono symboliczne znicze.


Autorem i wykonawcą tego pomnika jest Marek Szczepanik, rzeźbiarz z Radomia, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Na obelisku widnieje następujący napis:

„PAMIĘCI KPT. KAZIMIERZA KAMIEŃSKIEGO "HUZARA"
I JEGO ŻOŁNIERZY Z ODDZIAŁÓW PARTYZANCKICH
OBWODU AK-AKO-WiN WYSOKIE MAZOWIECKIE
I 6 BRYGADY WILEŃSKIEJ ARMII KRAJOWEJ
POLEGŁYCH W LATACH 1944-1953
W WALCE Z KOMUNIZMEM
ODDALI ŻYCIE ZA
NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI
I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA”

Na jednym z kamieni widnieje inskrypcja:
„…Nie dajmy zginąć poległym” Zbigniew Herbert
Na bocznych tablicach zamieszczone są nazwiska podkomendnych kpt. „Huzara”.

Uczestnicy tej podniosłej uroczystości mogli otrzymać bezpłatną 68-stronnicową broszurę autorstwa historyków Instytutu Pamięci Narodowej Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego, „Kazimierz Kamieński „Huzar” ostatni podlaski komendant 6 Brygady Wileńskiej AK i jego żołnierze 1939-1952”.[czytaj broszurę w PDF]>

Więcej zdjęć z uroczystości można obejrzeć na stronie: Ciechanowiec Online:
1. Album zdjęć: "Huzar" – część 1>
2. Album zdjęć: "Huzar" – część 2>
3. Album zdjęć: "Huzar" – część 3>

Na zakończenie uroczystości, zgromadzeni przy pomniku, przeszli do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, w którym nastąpiło otwarcie Izby Ziemi Wysokomazowieckiej.

Źródło: http://www.wysokiemazowieckie.pl
             Ciechanowiec Online

Strona główna>